Bestyrelsen

Hvem er beboerforeningens bestyrelse
Beboerforeningens bestyrelse består af fem valgte repræsentanter, der bliver valgt på det årlige ordinære beboermøde der afholdes marts eller april måned. Har du ikke mulighed for at deltage på beboermødet, kan du få udleveret et referat hvis du henvender dig til Beboerrepræsentationen. Beboerforeningen konstituerer sig selv hvert år.

Du er altid velkommen til sende os en e-mail, hvis du har spørgsmål eller der er et problem du mener vi kan være dig behjælpelig med.

Hvis vi får stillet et spørgsmål, vi ikke umiddelbart kan svare på, går vi gerne videre og undersøger tingene, hvis vi får oplyst et tlf.nr. til dig, hvorefter vi vil vende tilbage til dig med et svar.

Kontakt

Bestyrelsen kontaktes på mail: bestyrelsen@vibehusene.dk

Træffetid
Beboerforeningens repræsentanter kan træffes den første mandag i hver måned (undtagen juli og august), kl. 17:30 – 18:00, på beboerforeningens kontor Vibevej 59, st. th.