Regler om husdyr

Ønsker du at anskaffe et eller flere husdyr, skal man altid indhente en individuel husdyrstilladelse pr. dyr inden anskaffelsen af husdyret.

I Vibehusene er det tilladt at anskaffe sig 1 hund eller 1 kat.

Det er vigtigt, at du, inden du ansøger om en husdyrstilladelse, gør dig bekendt med følgende betingelser for anskaffelse af et husdyr:

• Husdyrstilladelsen gælder kun for det husdyr, du søger tilladelse til tilladelsen kan ikke overføres på et andet husdyrhold i lejligheden.

• Husdyret skal altid, når det færdes på ejendommen udenfor lejemålet, føres i snor.

• Husdyret må ikke være til ulempe for andre beboere eller for ejendommen som sådan.

• Husdyr er ikke tilladt i gårdene og på bebyggelsens fællesarealer.

• I tilfælde af berettiget klage over husdyret, vil tilladelsen blive ophævet.

• Når en tilladelse ophæves, som nævnt ovenfor, er du forpligtiget til straks at sørge for, at husdyret fjernes fra ejendommen.

• Ved husdyrets død eller afskaffelse skal dette meddeles ejendomskontoret.

I øvrigt skal ejendommens gældende regler for husdyrhold overholdes.

Tilladelsesblanketten kan indhentes på ejendomskontoret.